{ از بال من مپرس كه بشكسته بال را/ درديست گران، به رشتۀ تحرير نامده...‏ }

اينجا
همه
هر لحظه مي‏پرسند
:
-                        
حالت چطور است؟
اما
كسي
يك بار
از من نپرسيد:
-                
بالت . . .


قيصر امين پور


تگ: از بال من مپرس كه بشكسته بال را/ درديست گران، به رشتۀ تحرير نامده...‏،

ادامه ی ...
+ بازدید : | ۶ اسفند ۱۳۹۴ | مدير سايت | نظرات (0)
{ آه كه امروز دلم را چه شد؟! }

از دلِ من
در دلِ تو
نكته هاست.

وَه چه ره است
از دلِ تو
تا دلم!


مولانا


تگ: آه كه امروز دلم را چه شد؟!،

ادامه ی ...
+ بازدید : | ۶ اسفند ۱۳۹۴ | مدير سايت | نظرات (0)
{ من مي‌روم؟ او مي كشد قلاب را... }

جان، رقص ميكند

به سماع ِ 

كلام ِ 

دوست

.

.

سعدي 


تگ: من مي‌روم؟ او مي كشد قلاب را...،

ادامه ی ...
+ بازدید : | ۶ اسفند ۱۳۹۴ | مدير سايت | نظرات (0)
{ رنگ... }
اي كاش
«تو»
باران بودي،
گاه و بي گاه
به من
سر مي زدي،

مي آمدي
و به دنيايم
رنــگ ديگر مي زدي!

شاعرش را نمي دانم


تگ: رنگ...،

ادامه ی ...
+ بازدید : | ۶ اسفند ۱۳۹۴ | مدير سايت | نظرات (5)
{ روحم هنوز به خانه برنگشته... }
براي قدم زدن با تو
هر از گاهي
از خودم
بيرون مي زنم،
روحم هنوز
به خانه بر نگشته!


كامران رسول زاده


تگ: روحم هنوز به خانه برنگشته...،

ادامه ی ...
+ بازدید : | ۶ اسفند ۱۳۹۴ | مدير سايت | نظرات (0)
{ روزهاي سنگي... }

 دريا دم ِغروب، به من تكيه مي دهد
تبديل كرده اي تو مرا هم به تخته سنگ...


فرامرز عرب عامري


تگ: روزهاي سنگي...،

ادامه ی ...
+ بازدید : | ۶ اسفند ۱۳۹۴ | مدير سايت | نظرات (0)
۱